Yandex.Metrica Google+
akarsukoyu.com sanalbasin.com yesidir
sohbette olanlar (22)
Maçka
DUYURU!!!
Web Sitemizi ve Paylam Sitelerimize Katklarnz Paylamlarnz Bekliyoruz...HEP BERABER NCE YILLARA
     
 

   

 
 
Resimli Site ii Google
     

   

ANA SAYFA HABER FORUM KY RESMLER KY HALKI DEFTERE YAZ LETM YE OL YE GR
KÖYÜMÜZ RESİMLERİ
Yaylalar
Mezireler
Siyah/Beyaz
Özel Resim
Gencler
Vefatlar
Tüm Resimler
Flas Resimler
Maçka

MAKA

Maka Tarihi
Smela Manastr
Vazelon Manastr
Maka Kyleri
Maka Haritas

ok eski bir yerleim yeri olan ilemiz, tarihi sre iersinde Pers, Bizans, Osmanl ve Trk uygarlklarnn beii olmutur. Maka lesi,Rum Pontus Krallnn elindeyken,1461 ylnda,dnemin padiah Fatih Sultan Mehmet Hann Trabzonu fethinden sonra Osmanl mparatorluunun topraklarna katlmtr.
Maka ilesi 1913 ylnda kurulmutur. Maka smi; rivayete gre ranllarla Bizansllar arasnda vuku bulan arpmalarda Makann yerli Rum halk Mauka denen sopa ile dvtklerinden, onlarn yerleim birimine Mauka anlamna Maka denilmitir. sim de buradan gelmektedir.
I. Dnya savanda Ruslarn Makay igali zerine yre halk buradan g etmi ve 15 ubat 1918 tarihinde Ruslarn ekilmesi ile birlikte ilemiz dman igalinden kurtulmutur.

lemizin dousu Yomra ilesi ve Gmhane ili, bats Akaabat ve Tonya ileleri, kuzeyi Trabzon ili, gneyi ise Gmhane ili ile evrilidir. Rakm 340, yzlm 1000 km2dir. lemizin corafi yaps, tamamen dalk ve engebelidir. Ovas yoktur. Zigana, Kulin, Kutul dalar belli bal dalarmzdr.
Zigana geidi ran transit yolu zerinde olup Trkiyenin nemli geitlerinden biridir. Bundan baka Galyan deresini Bayburt iline balayan Gmki, Maka ile Akaabat ilelerini birbirine balayan Haka ve Maka yaylalarnn,Torul balantsn salayan Meryemana geitleri bulunmaktadr.Hamsiky, Meryemana, Mulaga ve Galyan dereleri, ilemiz Esirolu mevkiinde buluarak Maka deresi ad altnda Karadenize dklmektedir.

Maka Ekonomisi

2000 yl genel nfus saymna gre ilenin nfusu 42.557dir.

Bunun 11.060i merkezde, 4.436s ahinkaya beldesinde, 10.373 Esirolu Beldesinde, 16.688 kylerde yaamaktadr.

lenin kaytl nfusu 160.450 dir.
lemiz nfusunun %50si ziraat ile uramaktadr.
lemizde 550 adet kk esnaf ve 200 adet ofr olmak zere toplam 750 adet Esnaf ve Sanatkarlar Odasna kaytl esnaf ve sanatkar vardr.

Sosyal Durum

lemizde 2600 konut olup, 1400 konuta ihtiya vardr.
lemizde darya g mevcut olup, gizli ve ak isizlik vardr. Sosyal yaant imkanlar lsnde canl olup, sosyal aktivitelere ak, Devletle problemi olmayan, Devlet kurum ve kurulularna saygl, ibirliine yatkn,eitim seviyesi olduka yksek, gelenek ve greneklerine bal bir halk kitlesine sahiptir.

Halkn gelir durumu darya g edenler iin iyi ile merkezi ve kylerde yaayanlarn vasat ve vasatn altndadr.
2242 adet esnaf faaliyet gstermektedir, Nfusun geri kalan, kamu sektrnde alan, memur, ii ve iftilerden mteekkildir.

DAR DURUM:

lemizin 57 ky, 19 mahallesi, 96 Mezra ve 137 Yaylas vardr. Dank bir yerleim sz konusudur. Esirolu belediyesine bal 9, Maka belediyesine bal 4, ahinkaya belediyesine bal 6 mahalle vardr. Bucak tekilat yoktur.

DARݠBRMLER :


a-Kaymakamlk: 1 Kaymakam , 1 Yaz leri Mdr, 1 Veri Hazrlama Kontrol iletmeni, 1 ofr,1 Hizmetli, 2 Vakf memuru olup toplam 7 kii grev yapmaktadr.


b-Mfreze Komutanl:1 stemen, 2 Astsubay ve 40 Er olup,toplam 43 personel grev yapmaktadr.


c-Askerlik ube Bakanl: 1 Astemen, 1 Astsubay, 8 er, 4 Sivil memur olup, 14 personel grev yapmaktadr.


d-Tapu Sicil Mdrl:1 Mdr Vekili , 1 ef, 3 Memur, 1 Hizmetli olup,6 personel grev yapmaktadr.


e-Kadastro Mdrl: 1 Mdr Vekili, 2 Kontrol Mhendisi, 1 Kadastro yesi, 1 Kontrol Memuru, 9 Teknisyen, 6 Szlemeli Personel 2 V.H.K.., 2 ofr olup, 24 personel grev yapmaktadr.


f-Nfus Mdrl :1 Mdr, 3 Veri Hazrlama letmeni ve 1 Hizmetli grev yapmaktadr.


g-zel dare Mdrl: 1 Bilgisayar letmeni (Mdr V.) grev yapmaktadr.


h-Mftlk: 1 Mft , 1 ef, 1 Vaiz, 1 Memur, 1 V.H.K.., 4 Mezzin, 2 Kuran kursu retmeni, 1 ofr, 122 mam Hatip, 1 Hizmetli olup toplam 134 personel grev yapmaktadr.


I-Tarm Kredi Kooperatifi: 2 Memur personel grev yapmaktadr.


i- Bankalar:
a-Ziraat Bankas; 1 Mdr, 1 Ynetmen Yardmcs, 2 Servis Yetkilisi, 3 Servis Asistan, 1 Koruma, olup toplam 8 personel grev yapmaktadr.
b- Bankas : 1 Mdr, 1 Servis Yetkilisi, 1 Memur , 1 Gvenlik grelisi olmak zere toplam 4 personel grev yapmaktadr.


j- Orman letme Mdrl:1 Mdr, 1 Mdr Yardmcs, 5 Orman Blge efi,1 letme Avukat,1 Sayman,1 letme Teknisyeni, 1 Personel efi,1 Veznedar, 1 Ambar Memuru, 2 Bilgisayar letmeni, 3 Daktilograf, 3 Mutemet, 36 Orman Muhafaza memuru, 3 Memur olup toplam 59 personel grev yapmaktadr. Ayrca 2 Kadrolu ii mevcuttur.


k-Fiskobirlik : 1 Mdr, 1 Muhasebeci, 1 Ambar Memuru, 5 Ynetim kurulu yesi, 1 Eksper, 1 Beki ve 1 Hizmetli olup, toplam 12 personel grev yapmaktadr.


MAHALL DARELERN DURUMU
Belediyeler


lemizde Merkez, Esirolu ve ahinkaya olmak zere 3 adet belediye ve bu belediyelere bal 19 mahalle mevcuttur.


1-Maka Belediyesi: Maka Belediye Bakanlnda 4 adet hizmet arac, 2 adet Ambulans, 26 adet Midibs, 1 adet Arazz, 1 adet Kepe, 1 adet Kamyon ve 1 adet Traktr olmak zere toplam 36 ara vardr. Maka Belediye Bakanlnda 1 bakan, 15 memur, 65 geici ii olmak zere toplam 81 personel bulunmaktadr. Cadde dzenleme ve parke almalar, letmeler st raklk Eitim Merkezi naat merkez belediyesinin nemli yatrmlar arasndadr.

2-Esirolu Belediyesi:Esirolu Belediyesinde 2 hizmet arac, 1 adet Kazyc-ykleyici, 1 adet JCB kepe, 3 kamyon,1 adet itfaiye arac,1 eksavatr, 1 grayder, 1 adet p kamyonu olup toplam 11 ara mevcuttur. Esirolu Belediyesinde 1 bakan, 13 memur, 9 adet geici ii olmak zere toplam 23 personel bulunmaktadr.

3-ahinkaya Belediyesi: ahinkaya Belediyesinde 1 adet hizmet arac, 1 kazyc ve ykleyici, 2 traktr, 2 kamyon, 9 otobs olup toplam 9 ara vardr. 1 Kamyon ekonomik mrnn doldurmu olup kullanlamayacak durumdadr. ahinkaya Belediyesinde ise 1 bakan, 4 memur, 6 adet geici ii olmak zere toplam 11 personel mevcuttur.


Kylerine Hizmet Gtrme Birlii:


Maka Kaymakaml Belediye ve Kylere Hizmet Gtrme Birlii 1984 ylnda kurulmu, 21.01.2000 tarihinde yaplan Olaanst Genel Kurul sonucu, Kylere Hizmet Gtrme Birlii olarak deitirilmitir. 57 ky muhtarlndan oluan yesi vardr. Bte imkanlar lsnde Genel darenin yerine getiremedii hizmetleri yerine getirmeye almaktadr.

Kyler :

lemize bal 57 ky vardr.Elektrii ve ime suyu bulunmayan ky yoktur. lemizde tm kylerin yolu vardr. Bunlardan Hamsikye kan 25 kmlik yol ile Meryemana ya kan 16 kmlik asfalt yol karayollarnn anda, dierleri ise Ky Hizmetlerinin andadr. K aylarnda imirli, Yaylaba, gedik amldz ve Yerlice kylerine kan grup yolu olumsuz hava artlar nedeniyle zaman zaman ulama kapanmaktadr. lemizdeki yol a 1566 olup , 1178 km. stablize , 26 km. beton ve 19 km. asfalt yol 257 km. tesviye yol, 86 km. ham yol mevcuttur. 22 Kymzde 68 km. malzemeli bakm, 3 kymzde 11 km. stablize bakm, 4 kymzde 15 km onarm, 4 kymzde 7 km, tesviye ve kylerimizde 900 km. grayderli bakm yaplmtr.

le snrlar iinde 4 adet sanayi kuruluu mevcuttur. Bunlarla ilgili bilgiler aaya karlmtr.


1-Has-Ko (Hamsiky st rnleri kalknma kooparetifi)
Kapasite: 40 Ton/Gn retim: 6 Ton/Gn (ortalama) Personel: 10 kii
200 Ortakl bir tesis olup ortaklarndan st toplamaktadr, faaldir.


2-Hamsiky hayvansal rnler sanayi ltd irketi.
Kapasite: 4 Ton/Gn retim: 400 Kg./Gn(ortalama) Personel: 4 kii
zel teebbs tarafndan altrlmakta olup; Hamsiky ve evre kylerden st toplanmaktadr; faaldir.

3-Oltan Fndk Entegre retim tesisleri
Kapasite: 50.000 ton
Naturel Fndk hracat: 40.000 ton
lenmi fndk: 30.000 ton
rnleri: Kabuklu Fndk, Naturel Fndk, Kavrulmu Fndk, Olduu Gibi Kavrulmu Fndk,Kylm Fndk, Fndk Unu, Fndk Ezmesidir.
i Says : 293 Kiidir
hracat Karl elde edilen Dviz Girdisi : 230 Milyon $

Tarm
lenin arazi yaps dalk ve engebelidir. Byk bir blm ormanlarla kapldr. Tarm arazisi ok azdr. Hi bo tarm arazisi braklmamasna ramen, fndk hari pazar iin tarm retimi yoktur. Msr ve Silajlk Msr, Kara Lahana, Fasulye, Patates, Sebze ve ayrca hayvan pancar,msr siyl yetitirilmesine ramen ancak halk kendi ihtiyacn karlayabilmektedir. Fndk dnda tarm rnleri az miktarda pazarlanmaktadr.Hayvansal rnlerden Tereya, st, peynir ve az miktarda damzlk ve besi hayvan ticareti yaplmaktadr.
Ayrca pazara ynelik fndk tarm gelimitir. Ormanclk sektr geim kaynaklarndan birisidir. Son be ylda devlet destekli 14 adet sera yaplm olup,almalar devam etmektedir. Tarm le Mdrlnde 1 Mdr (Veteriner Hekim), 3 Ziraat Mhendisi, ve 1 ii olmak zere toplam 5 kii grev yapmaktadr.
lemizin yzlm 100.000 hektardr.

Hayvanclk
lemizin en nemli geim kaynaklarndan birisi de hayvanclktr. lkel yntemlerle yaplan hayvanclk modernlemeye balam, retimdeki art miktaryla,modernlemenin neticeleri ,grlmeye balanmtr. St srcl konusunda ilemizde balangta yerli rk hakim olup, yaplan slah sonucu bu durum deitirilmitir. lemizde yaklak 2200 adet saf kltr rk (jersey,holtayn), 10.100 jersey melezi, 750 yerli olmak zere toplam 13.050 adet bykba mevcut olup bunlardan 7500 adedi samlk st sr,geri kalan 5550 adedi buza,dana,dve v.b.den meydana gelmektedir. 900 adet kei 11.300 adet koyun, 18.000 kmes hayvan vardr. Yaklak 41 kyde arclk yaplmaktadr. 6900 fenni ar kovan bulunmaktadr. Bal retimi kalitelidir.

Arclarmz gezginci arclk yapmaktadr. lemizde zel Veteriner tarafndan bir ekiple suni tohumlama almas yaplmaktadr.

Balklk
lemizde 29 adet zel, 1 adet resmi kurululara ait olmak zere toplam 30 adet alabalk iftlii vardr. Bunlardan 7 adeti retim yapmamaktadr.Bu iftliklerde 2 ile 150 arasnda deien eitli byklkte havuzlar vardr.263 civarnda havuzda balk retimi yaplmaktadr. Ortalama bir baln arl 180 ile 250 gr arasnda deimektedir. Alabalk retim miktar yaklak 300 ton olup,kapasite 400 ton zerindedir.

Turizm
Maka ilesi doal gzellikler ve tarihi-kltrel eserler ynyle olduka zengin bir ilemizdir.Bu nedenle blgemizde nemli turizm merkezlerinden biri durumundadr.Sumela Manastr ,Altndere Milli Park,Altndere Milli Park iinde yer alan Meryemana vadisi,Vazelon ve Kutul Manastrlar,50nin zerindeki korunmas gereken kltr ve tabiat varlklar ile 137 yaylas,bol oksijeni,tertemiz suyu,leziz alabalklar ve mehur stlacyla ilemiz, adeta bir turizm cenneti konumundadr.


Meryemana Manastrnn Restorasyon almalarnn tamamlanmas ve Meryemana manastrndan sonra ilemizin en nemli kltr varlklarndan biri olan Kiremitli ky yaknlarnda bulunan Vazelon ile imirli Kynde bulunan Kutul manastrlarnn iinde bulunduu bakmszlk ve ilgisizlikten kurtarlarak,restore edilmesi,ilemize Turizm danma brosu almas,yetimi turist rehberi ihtiyacnn giderilmesi ve ulamnn standart hale getirilmesi yremiz turizmine nemli katk salayacaktr.
lemiz 6 adet tesiste 610 yatak kapasitesiyle gelen yerli ve yabanc turistlere hizmet vermektedir.

Kooperatifler
Maka ilesinde 1 adet Tarm Kredi Kooperatifi, 1 adet Fndk Tarm Sat Kooperatifi,1 Adet Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, 2 adet St rnleri Kooperatifi, 11 adet S.S. Tarmsal Kalknma Kooperatifi ve 1 adet Yap Kooperatifi olup toplam 17 adet kooperatif mevcuttur.

Bankalar
lemizde Ziraat Bankas ve Bankas ubesi vardr.

Video ve Resimler

Adnan Demirci


    07.01.2020
    Okuma:
2087

Mustafa MEK


    17.12.2016
    Okuma:
9392
Anasayfa  letiim